top-img-01 top-img-02 top-img-03 cooling_v2

Energivenlig opvarmning

Hos BE installationer har vi et stort kendskab til varmepumper samt montering og service af disse. Vi har igennem flere år specialiseret os, så vores professionalisme hviler på et solidt fundament af historik, viden og konstant opfølgning af den nyeste teknologi.

Varmepumper er i dag et godt alternativ til de almindelige opvarmnings former som oliefyr. Udover at give en god økonomisk gevinst, er anlæggene også en miljømæssige succes, der viser dine omgivelser hvor meget, du tænker på naturen.

Der er tre forskellige anlægs-typer:

  • Jordvarmeanlæg (Væske-til-vand) - se mere under siden Jordvarmeanlæg.
  • Luft-til-vand
  • Luft-til-luft

Alle vores varmepumper er udviklet specielt til nordiske forhold.

Luft-til-vand/Luft-til-væske

Et luft-til-vand anlæg anvender luft til at opvarme vand, både til opvarmning af ejendommen gennem gulvvarme og radiatorer samt til at varme brugs-vand.

Luft-til-luft

Luft-til-luft anlægget anvender luft til at opvarme luft.

Læs denne pdf med fakta fra Klima og Energiministeriet om Luft-til-luft anlæg.

Vi udfører energitjek

Formålet med et energitjek er at finde de steder hvor du kan spare på varmeudgiften. Et energitjek kan blandt andet indeholde:

  • Gennemgang af husets varmesystem
  • Rådgivning om de bedste løsninger for dig, herunder hvordan du kan forbedre eksisterende varme-installationer
  • Information om din besparelse samt forventningen af din nye varme-løsning

Hvad er en luft-til-luft og en luft-til-vand varmepumpe?

Luft-til-vand og Luft-til-luft anlæg henter energien til huset lige udenfor døren. Energien kommer fra den omgivne luft, som solen har opvarmet.

Top