IBI-Anlæg - Intelligente Bygningsinstallationer

BE installationer er specialist i intelligente bygningsinstallationer - IBI - som blandt andet styre lys, varme og ventilation. En IBI løsninger er moderne løsninger som sikrer det lavest mulige energiforbrug og samtidig opnår du en høj grad af komfort i dagligdagen.

Sådan fungere et IBI-Anlæg

IBI Anlæg, der også er kendt som BMS Anlæg - Building Management Systems - kan styre belysningen i en bygning, for eksempel ved at tænde og slukke belysningen i forhold til indfaldet af dagslys eller styre rumtemperaturen efter en bestemt døgnrytme og regulere ventilationen efter brugen af de enkelte lokaler.

Alt sammen for at optimere energiforbruget uden det går ud over bygningens komfort og daglige brug.

BE installationer tester og indkører installationerne og udarbejder den  komplette dokumentation for IBI-Anlægget , sammen med en uførlig plan for drift og vedligehold af installationerne.

Et IBI-Anlæg kan udbygges så det også omfatter systemer til brandsikring, alarmer, adgangskontrol, videoovervågniong m.v.  

Top