Stop branden

En brandalarm kan afhjælpe brandens udvikling og i yderste konsekvens endda være livredende. Du kan trygt bestille os til opsætning af og service på nedenstående alarmsystemer. Hver alarm har sin unikke funktion, der træder i kraft, hvis en brand opstår, og systemerne er kombinérbare efter behov.
 

Sikkerhedsbelysning

Nødbelysning og sikkerhedsbelysning er to betegnelser for det samme. Denne belysning sikrer, at der fx vises vej ud af en bygning, hvor en ulykke har forårsaget, at andre lyskilder ikke længere fungerer – også kendt som flugtvejsbelysning eller panikbelysning.

 

ABA - Automatisk brandalarmanlæg

Det automatiske brandalarmanlæg består af detektorer, der registrerer røg- og varmeudvikling og i den forbindelse automatisk foretager alarmopkald til brandvæsnet.

 

ABV - Automatisk brandventilation

Den automatiske brandventilation fungerer sådan, at udvalgte vinduer automatisk åbnes, når brandalarmen pga. røgudvikling udløses. Herved udledes røgen, og temperaturen sænkes, så brandfolk får de bedst mulige betingelser for at gå ind i bygningen og slukke branden.

 

AVA - Automatisk brandvarsling

Den automatiske brandvarsling udløses bl.a., hvis det automatiske barndalarmanlæg (ABA) aktiveres.

 

ABDL - Automatisk branddørslukning

Den automatiske branddørslukning er styret af detektorer, der ved udvikling af røg og varme, automatisk lukker alle branddøre og forhindrer en opstået brand i at sprede sig yderligere.