Den stærke hjælper den mindre stærke

Grundlæggende har vi den holdning, at frivillige kræfter til gavn for lokalsamfundet og dets gode udvikling altid bør hyldes. Men vi siger langt fra ja til at støtte alt og alle økonomisk, det er klart. Til gengæld forsøger vi at handle retfærdigt, så der er noget til både små og store.

Udover mindre idrætsklubber og borgerforeninger støtter vi bl.a. i alfabetisk rækkefølge:

Alhedens Idræts- og Kulturcenter
Hans Tausens Hus
HH Racing
Paletten
Sødalskolen
Tinghallen
VFF
VGF
VHK
Viborg Fjerkræklub
Viborg Roklub