Industrien kan regne med os

Om det gælder projekthåndtering og rådgivning, programmering og opsætning, drift, reparation og service betjener vi industrien over en bred kam. Lige fra den grafiske branche, til fx fødevareindustrien.

Læg hertil, at vi sammenlagt har mange års erfaring at trække på og er kendt for hurtig udrykning ved udfordringer som fx maskinstop, så det økonomiske tab bliver mindst muligt. – Bare ring på vores hovednummer 24-7 hele året rundt.

Brug os blandt andet til følgende:

  • CTS-Anlæg
  • IBI-Anlæg
  • SRO-Anlæg
  • PLC- styring
  • Maskintavler
  • Tavler til styring og regulering i procesindustri
  • Service og reparation af diverse installationer og maskinanlæg

Din garanti for 100% professionalisme – se beviserne her

Hvad er det nu lige forkortelserne står for?
Læs med herunder:

Hvad er et CTS-Anlæg?

CTS er forkortelsen for ’central tilstandskontrol og styring’. Det er et anlæg, der som navnet antyder, fra centralt sted overvåger rummene i en bygning og i den forbindelse tilpasser lys og varme efter behov, hvori der ofte ligger en stor energibesparelse.

Hvad er et IBI-Anlæg?

IBI er forkortelsen for ’intelligente bygningsintallationer’. Det er et anlæg, der giver samlet kontrol over lys, varme, ventilation, automatiske persienner osv. Opsættes især i bygninger, der kræver diversitet fra rum til rum, fx i produktionsvirksomheder og på hospitaler.

Hvad er et SRO-Anlæg?

SRO er forkortelsen for ’styring regulering overvågning’. Det er en anlæg til styring og overvågning af et automatiseret driftsanlæg på fx en fabrik, et kraftværk eller lign.

Hvad er PLC-styring?

PLC er den engelske forkortelse af ’programmable logic controller’. Det er en programmeret computer til styring af automationen i produktionsmaskiner.