be nyheder

Nu kan kulden bare komme an

Peter Juhl Rasmussen overtog tidligere på året et 120 m² stort hus i Skelhøje. Husets opvarmningskilde var et ældre oliefyr, som Peter ønskede udskiftet til et miljørigtigt og mere økonomisk forsvarligt varmeanlæg. Han satte sig ind i forskellige muligheder, og valget faldt på en luft-til-vand varmepumpe, som vi fik æren af at levere og installere.

En luft-til-vand varmepumpe dimensioneres efter boligens antal kvadratmeter og fungerer ved, at den udnytter luftens varme til opvarmning af både bolig og brugsvand.

Prisen for anlægget, der kræver lovpligtig service én gang årligt, er højere end prisen for konventionelle varmeanlæg til fossile brændstoffer som gas og olie. Til gengæld kan man driftsmæssigt spare op til halvdelen, ligesom udskiftning til et miljørigtigt varmeanlæg p.t. udløser et energispare-tilskud på op til kr. 10.000,-

Efteråret her i Danmark har som bekendt været helt usædvanligt. I midten af oktober med milde vinde, solskin og temperaturer langt over de 20°. Derfor har Peter Juhl Rasmussens nye varmeanlæg endnu ikke stået sin prøve for alvor. Men anlægget skal nok virke hensigtsmæssigt – også når vinterkulden får fat og sætter krav til opvarmningen indenfor, lover Brian Nedergaard, som var vores mand på opgaven hos Peter.

Brian fortæller:

- På to dage i september blev Peters gamle oliefyr udskiftet med en 9kW Samsung luft/vand. For husstandens beboere har der siden været masser af varmt vand i hanerne til både bad og opvask bl.a. takket være en korrekt dimensionering af varmtvandsbeholderen. Herunder hjalp vi Peter med at søge omtalte tilskud, og vi har indgået aftale om, at vi til næste efterår udfører det første af de lovpligtige servicetilsyn på anlægget. – Til den tid kender Peter også sin faktiske besparelse i forhold til boligens tidligere varmeregnskab. Det håber vi, han vil dele med os, og forhåbentlig understøtter resultatet den generelle påstand om, at en luft-til-vand varmepumpe er en god investering.