sikring slider brand tyveri2

Træf de rigtige forholdsregler ved brand og tyveri

Der kan aldrig stilles garanti imod brand og tyveri. Men med et effektivt alarmsystem kan ulykken begrænses og i yderste konsekvens redde liv.

Vi har stort indblik i muligheder og fabrikater, når det gælder alarmsystemer. Og selvfølgelig har vi den nødvendige uddannelse til både projekteringen, installeringen og de lovmæssigt påkrævede serviceeftersyn.