Vi stiller krav til andre end os selv…

Hos os arbejder vi seriøst ud fra det adfærdskodeks, som FN’s Global Compact har defineret med 10 grundprincipper. På den måde kan vi medvirke helt konkret til lokal- og verdenssamfundets bedst mulige udvikling.

Nedenfor ses de 10 grundprincipper, som vi forventer efterlevet af vores leverandører og samarbejdspartnere. Selvfølgelig fordi vi selv forholder os aktivt til principperne. Opdager vi i den forbindelse den mindste ubalance, som ikke bringes i orden, er sanktionen ophør af samarbejdet. – Det kaldes så fint for Code of Conduct, men er jo i virkeligheden efter vores mening et spørgsmål om god moral!

Princip 1

Virksomheden skal støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.

Princip 2

Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Princip 3

Virksomheden skal opretholde frihed til organisering og effektiv anerkendelse af retten til fx kollektive forhandlinger.

Princip 4

Virksomheden skal sikre, at alle former for tvangsarbejde afskaffes.

Princip 5

Virksomheden skal sikre, at børnearbejde afskaffes.

Princip 6

Virksomheden skal sikre, at diskriminering i arbejdslivet afskaffes.

Princip 7

Virksomheden skal støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

Princip 8

Virksomheden skal tage initiativer, som fremmer det miljømæssige ansvar.

Princip 9

Virksomheden skal tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Princip 10

Virksomheden skal modarbejde korruption i alle henseender – herunder afpresning og bestikkelse.

Her er det komplette overblik i printvenlig kvalitet af BE Installationers Code of Conduct iht. leverandører og samarbejdspartnere 

Vi arbejder målrettet med især 3 af FN’s 17 verdensmål, da de er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag.