sikring slider brand tyveri2

Virksomheders vigtige sikringsforhold imod tyveri

Der findes ikke noget standardsvar på, hvordan en virksomhed præcis skal sikres. Alle virksomheder har individuelle behov afhængig af fx formål, størrelse, placering samt bygnings- og arbejdsforhold.

Sikringen kan være en kombination af mekanisk sikring (hegn, døre og låse), elektronisk overvågning (TVO) og taktiske tiltag som fx nabohjælp, skiltning og adfærd.

Overvej følgende, når virksomheden skal sikres

 • Hvilke områder/objekter skal virksomheden sikre?
 • Hvilke værdier har virksomheden?
 • Hvad skal virksomheden sikre sig mod?
 • Hvordan skal virksomheden sikre?

Kontakt Mads Dam

Udpluk af Politiets anbefalinger til virksomheder vedr. tyverisikring:

 • Få virksomhedens alarm gennemgået af installatøren mindst én gang om året. På virksomheden kan der fx være ændringer i indretningen, hvilket påvirker alarmens dækningsområde.
 • Husk den såkaldte ’installationserklæring’ som dokumentation for, at installationen er udført i henhold til det sikringsniveau, som fx forsikringsselskabet har fastlagt.
 • Sikringsniveau 10 er det laveste niveau, mens 60 er det højeste. Forskellen er bl.a., om virksomheden har varer til salg og i givet fald hvilken værdi, de har. Det kan også være særligt løsøre og udstyr i virksomheden.
 • Mht. installationseklæringen skal virksomheden altid kunne forevise det originale dokument!

Installationserklæring

En installationserklæring anvendes af Forsikring & Pension-registrerede installatørvirksomheder.

Som ISO-certificeret installatør i bl.a. AIA, TVO og ADK står vi hos BE Installationer registreret under nævnte Forsikring & Pension (F&P).

F&P er en brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber. F&P arbejder kort fortalt for at fremme den brede indsigt i og forståelse for branchernes nødvendighed for tryghed og sikkerhed i vores velfærdssamfund.

F&P står bag en række udgivelser med både gode sikringsråd samt om de krav og retningslinjer, som forsikringsselskaber stiller ifm. forebyggelse af indbrud og skader. Heriblandt sikringsguiden, der er en service til folk som os, der arbejder professionelt med sikring. – Men den er også henvendt direkte til virksomheder med sikringsbehov.

Vejen til korrekt tyverisikring på virksomheden:

 1. Hvad er dit sikringsniveau?
 2. Hvilke krav er der til dit sikringsniveau?
 3. Hvem er certificeret sikringsleverandør?
 4. Hvilken installationserklæring skal du udskrive til udfyldelse?

Er du i tvivl – spørg dit forsikringsselskab

Et grundigt forarbejde er vigtigt for at kunne forsikre sin virksomhed tilfredsstillende. Forsikringsselskaber er generelt mere positivt indstillede over for virksomheder, der arbejder seriøst med forebyggelsesforanstaltninger, og det kan altid betale sig at have forsikringsselskabet med på sidelinjen.

Og husk – at man som virksomhed ikke kan forsikre sig mod den negative omtale, der følger med, hvis man har taget sikringsprocedurerne med lemfældighed.