be nyheder

Vi tager samfundsansvar og uddanner hvert år 5 lærlinge

I vores velfungerende samfund skal alle faggrupper i spil, men der er en skævvridning. Især i mange håndværksfag, hvor det er svært at få faglærte hænder nok. I 2016 blev en trepartsaftale om praktikpladser derfor indgået imellem den daværende regering, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening. Den skulle og skal fortsat sikre, at virksomheder tager medansvar for at vende udviklingen ved at give plads til flere lærlinge.

Trepartsaftalen drives på grundlag af en ’bonus-eller-bøde-ordning’. Det betyder, at der er bonus til de virksomheder, der ansætter lærlinge, mens der er bøder til de virksomheder, der ikke gør eller ansætter for få. – Jo større virksomhed, des flere ansættelsesaftaler.

I denne måned afslører dr.dk, at 41.639 virksomheder i Danmark ikke opfyldte målet i 2018 og nu tilsendes en bøde. Disse penge ryger ned i trepartsaftalens fælles bødekasse, hvorfra nævnte bonus udbetales. Flere bøder lyder på helt op til 27.000 kroner, så man kan godt få den mistanke, at nogle virksomheder bevidst fravælger deres samfundsansvar.

- Hvis man vil have uddannet arbejdskraft, skal man også levere – uanset om man kan betale sig fra det eller ej, fastslår Ejner K. Holst, som er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Når det så er sagt, går det heldigvis også den rigtige vej. Det ses på antallet af de virksomheder, der har været med til at løfte antallet af praktikpladser. Hele 18.869 virksomheder har nemlig fået del i bonusordningen. Netop fordi, de har ansat lærlinge i 2018. Heriblandt BE Installationer.

Vores driftschef, Brian Bryrup, fortæller:

- Trepartsaftale eller ej. Hos BE Installationer har vi en mangeårig og stolt tradition for at uddanne elektrikere. Dels, fordi vi selv kender til konsekvensen af manglen på kvalificeret arbejdskraft og de afslag på opgaver, det kan medfølge. Dels, fordi vi med vores størrelse formår at rumme de hensyn, der trods alt også påhviler ethvert uddannelsessted. Ellers er tiden jo spildt for alle parter, fastslår Brian og fortsætter:

- I et flow med tyve praktikpladser konstant afslutter fem lærlinge årligt deres elektrikeruddannelse hos os, og de får som regel alle tilbud om fastansættelse efterfølgende. Især, hvis de i forløbet har udvist engagement, stabilitet og imødekommenhed overfor kollegaer, kunder og opgaver, slutter Brian.

Mød os på Viborg Kommunes uddannelsesmesse
At vi reelt går op i vores samfundsansvar som uddannelsessted for kommende elektrikere beviser vi desuden den 18. september i år. Her deltager vi med vores bedste folk og en stand på årets uddannelsesmesse, der er obligatorisk for alle unge i udskolingsalderen i Viborg Kommune, så de bedst muligt kan tage stilling til deres fremtid og uddannelse.

Det er andet år, vi er med - og kun anden gang, de erhvervsfaglige og håndværksmæssige uddannelser er inviteret med som udstillere. Tidligere var messen nemlig forbeholdt de gymnasiale uddannelser.