be nyheder

Større VVS-opgave klarmeldt ifm. udvidelse hos Geovent

Hos Geovent har de længe haft pladsmangel. Ganske enkelt fordi de gør det supergodt! Derfor har de udvidet med en tilbygning på 1.350 kvadratmeter fordelt på to plan.

Geovent?
Geovent er eksperter i procesventilation og udsugning af problematiske dampe, støv og lign.

Virksomhedens produkter fremstilles overvejende i galvaniseret stål og anvendes på div. anlæg i forskellige industrier over det meste af verden.

Alt produceres og distribueres fra Geovents adresse i Løgstrup nær Viborg.

Under JD Byg Entreprise har vi medvirket på byggeriet. Både i forhold til el og VVS, hvor sidstnævnte i en længere periode har fyldt Thomas Aagaards arbejdsdage godt ud.

Med sin baggrund som VVS-installatør, energispecialist og blikkenslager var Thomas den helt rigtige at sætte på opgaven…

Der skulle føres rør og tilsluttes vand og varme. Og der skulle laves tagafvanding og kalorifere, ligesom den eksisterende bygning selvfølgelig skulle forbindes med tilbygningen.

– Lige noget for en erfaren mand som Thomas!

Tagafvanding?
Tagafvanding er et rørsystem, der danner vakuum, så regn og smeltevand suges væk fra tagfladen.

Kalorifere?
Kalorifere er en energieffektiv varmeløsning, der er bredt anvendt i fx haller og på fabrikker. Anlægget, der kan tilkobles allerede eksisterende varmeanlæg, blæser opvarmet luft ud i det store rum. Man kan selv regulere varmens retning, så spildvarme undgås.

Alt er nu klar til Geovents indflytning ’for fuld udblæsning’.


Læs mere om samme emne: